ఉత్పత్తి సమాచారానికి దాటవేయండి
1 యొక్క 5

VK Traders

Tierno Premium Felt Desk Set with Tray, and Coasters Combo

Tierno Premium Felt Desk Set with Tray, and Coasters Combo

సాధారణ ధర Rs. 1,339.00
సాధారణ ధర Rs. 2,999.00 అమ్ముడు ధర Rs. 1,339.00
-55% OFF అమ్ముడుపోయాయి
పన్ను చేర్చబడింది. చెక్అవుట్ వద్ద షిప్పింగ్ లెక్కించబడుతుంది.
Size
Color
  • Buy Now and get FREE SHIPPING
  •  Expected delivery in 5-7 working days
  • CASH ON DELIVERY (COD) available
  • 7-DAYS easy return and exchange
  • Tierno also Available on AMAZON & FLIPKART

Details

✅Tierno Combo of 3 Pack includes a Felt Desk Pad, a Felt Tray, and a set of 4 Felt Coasters, all in a stylish Dark Gray color.
✅Felt Desk Pad is designed to protect your desk from spills, scratches, and daily wear and tear while providing a smooth and comfortable surface for working.
✅The Desk Pad is made of waterproof PU material, ensuring durability and easy cleanup.
✅Felt Tray adds functionality and organization to your workspace, keeping essentials like pens, notepads, and small accessories within easy reach.
✅The Felt Coasters in this set not only protect your desk from beverage stains but also add a touch of sophistication to your workspace.

Size & Fit

Size Available
✅60x30 cm
✅70x30 cm
✅80x40 cm
✅90x30 cm
✅90x40 cm

Shipping & Returns

  • Shipping & Delivery

Free Shipping on this item. India-wide Shipping Average time: 4-6 days after the order confirmation.

  • Returns & Exchanges

Tierno has a flat 7 days return policy to all our customers. You can conveniently return or exchange any item within 7 days from the date of receipt of the product.To initiate return or exchange, mail us at tiernoind@gmail.com

  • Customer Care

Our customer care team is ready to help. Typical 24 business hour response time.

Tierno On Marketplaces

  • Available On Amazon
  • Available On Flipkart
పూర్తి వివరాలను చూడండి